VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ - 2002. augusztus 21., szerda 12 óra

A Duna vízgyûjtõ területén az elmúlt hat órában Salzburgtól nyugatra 5-20 mm, néhol 30-50 mm csapadék hullott. Az Alpok térségét hamarosan újabb idõjárási front éri el, amely azonban a Dunán levonuló árhullámot nem befolyásolja. Az árhullám most Bajánál tetõzik 943 cm-rel, és 22-én hajnalban az árhullám csúcsa elhagyja az országot. Budapest területén megkezdõdött az ideiglenes védmûvek visszabontása.Az elmúlt napon az árvízvédekezésben összesen 8705 fõ vett részt, ebbõl a fõvédvonalakon 3600 fõ vízügyi dolgozó teljesített szolgálatot. Az árvízvédekezés csúcsidõszakában a védekezõk létszáma mintegy 25000 fõ volt. A védekezés során az állami fenntartású fõvédvonalakon és az önkormányzati védekezéseknél 170 ezer m3 földet mozgattak meg, és 4,8 millió db homokzsákban 96 ezer m3 homokot használtak fel.

VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ2002. augusztus 21., szerda 12 óraHidrometeorológiai helyzetA Duna vízgyûjtõ területén az elmúlt négy nap alatt többnyire száraz volt. Az elmúlt hat órában Salzburgtól nyugatra egy nagyobb területen 5-20 mm, néhol 30-50 mm csapadék hullott. A mai nap folyamán Magyarország déli részén és Ausztria keleti vidékein lehet számítani kisebb csapadékra. 

A meteorológiai elõrejelzés szerint a következõ négy napban az Alpok térségét újabb idõjárási front éri el, amelybõl területi átlagban 10-30 mm, lokálisan 30-50 mm csapadék fordulhat elõ. Ez azonban a Dunán levonuló árhullámot nem befolyásolja.Vízjárási, védekezési helyzetAz árhullám most Bajánál tetõzik 943 cm-rel, és minthogy nincs utánpótlása, 22-én hajnalban az árhullám csúcsa elhagyja az országot. 

A tetõzés óta ma 12 óráig Nagybajcsnál 472, Komáromnál 342, Budapestnél 152, Paksnál 23 cm-t csökkent a vízszint.

Az elõrejelzés alapján várható, hogy 

– Budapesten a vízállás augusztus 22-én csütörtökön a reggeli órákban apad 650 cm-re, amikor is a pesti rakpart magasabban fekvõ szakaszainak tisztítása már megkezdõdhet. Csütörtök estére a folyó visszatér a 600 cm-es vízállás alá, ekkorra már a rakpartok teljes hosszukban víz felett lesznek.

– Mohácsnál augusztus 24-én szombaton a hajnali órákban a vízállás a II. fokú készültség szintje alá csökken, és 25-én vasárnap reggel az I. fokú készültség is megszüntethetõ, azaz az árhullám a hazai Duna-szakaszról teljesen elvonul.

Védekezési fokozatok:Rendkívüli árvízvédelmi készültséget tartanak a folyam Rajka-Budapest közötti szakaszán, valamint a Mosoni-Duna Mecsér - torkolat, a Rába folyó Árpás - torkolat, a Marcal folyó Koroncó - torkolat és az Ipoly Ipolytölgyes - torkolat közötti szakaszain, összesen 286 km hosszúságú védvonalon.

Harmadfokú a készültség a Duna Budapest alatti szakaszán a Kvassay-zsilip és a dunaföldvári magaspart között 83 km védtöltésen.Másodfokú a készültség Dunaföldvár és a déli országhatár között a Duna mindkét partján, összesen 263 km hosszon.

Árvízvédelmi készültséget összesen 632 km hosszúságú védvonalon tartanak.Árvízvédekezési munkák:A Szigetközi védvonalak mentén a vízállás csökkenésével már lehetõség nyílt az ideiglenes létesítmények bontásának megkezdésére is. Ennek, illetve a felhasznált anyagok elhelyezésének környezetkímélõ megoldására a vízügyi igazgatóságokat felhívtuk.A Budapest alatti Duna-szakaszon az árvízvédelmi mûvek az erre a szakaszra mértékadó jeges árvizek szintjére vannak kiépítve. E miatt a levonuló árhullám a Dunaföldvár alatt a III. fokú készültségi szintet sem éri el.

Ezért a védekezés fõ célja, hogy a fõvédvonalak fokozott ellenõrzése, és a vízállás emelkedéssel együtt járó jelenségek elleni beavatkozás mellett a hullámtérben helyenként nagy mezõgazdasági értéket védõ, és az elõrejelzett árvízszintek mellett megtartható nyárigátak védelmét tegyük lehetõvé.Jelentõsebb beavatkozások:

– Komáromban megkezdõdött a nyúlgát bontása a Bécs-Budapest vasútvonal mentén,

– Esztergomban a déli városrészben hozzákezdtek a mentett oldali védelem kiépítéséhez,

– a Szentendrei szigeten Kisorosziban megkezdték a szivattyúzást,

– az Adonyi szivattyútelepnél és a Szalmacsárdai zsilipnél átszivárgó víz elleni védekezésre volt szükség,

– Bogyiszló térségében a Karaszifoki zsilip fölötti gátszakaszon mentett oldali bordás megtámasztás épül és ellennyomó medence épült a zsilipnél.Budapest területén megkezdõdött az ideiglenes védmûvek visszabontása 

A fokozatban lévõ további védelmi szakaszokon és a kiépült ideiglenes töltések mentén a fokozatnak megfelelõ figyelõ szolgálatot tartottak, jelentõs beavatkozásra nem volt szükség.

A Sió-torok és az országhatár közötti védvonalakon is felkészültek a magas vízállásra, megtették a szükséges elõkészületeket az esetleges beavatkozásokra.

A társulati kezelésben lévõ nyárigátak közül a mögöttes értékes területek megvédése céljából védelmi munkák folynak vízügyi szakmai segítséggel Tas, Dunavecse, Solt és Adony térségében. Az alacsonyabb és nem védhetõ nyárigátakon nincs védekezés, a víz átbukik. Nem volt védhetõ a Nagy-Pandúr szigeti nyárigát sem Baján. A folyó jobb partját Budapest alatt Százhalombattától Dunaszekcsõig kísérõ löszfalak káros mozgását, esetleges roskadását az árvizeket követõ apadás elõsegítheti, ezért a katasztrófavédelmi szervekkel együttmûködésben, szakértõk bevonásával vizsgáljuk ezek helyzetét, és meghatározzuk a szükséges tennivalókat.

Az OMIT augusztus 13-i intézkedésének megfelelõen a területileg illetékes vízügyi igazgatóságok a határvízi egyezményben foglaltaknak megfelelõen élõ kapcsolatot tartanak Jugoszlávia és Horvátország partner vízügyi szervezeteivel. Ugyanakkor a korábbiakban elkészített védelmi tervek alapján megtették a szükséges intézkedéseket. Jelentéseik alapján megállapítható, hogy a déli szomszédainknál bekövetkezõ bármilyen esemény sem veszélyezteti magyarországi települések biztonságát.

Az elmúlt napon az árvízvédekezésben összesen 8705 fõ vett részt, ebbõl a fõvédvonalakon 3600 fõ vízügyi dolgozó teljesített szolgálatot.Az árvízvédekezés csúcsidõszakában a védekezõk létszáma mintegy 25000 fõ volt.A védekezés során az állami fenntartású fõvédvonalakon és az önkormányzati védekezéseknél 170 ezer m3 földet mozgattak meg, és 4,8 millió db homokzsákban 96 ezer m3 homokot használtak fel.2002. augusztus 21., szerda 12 óra

(Korompay András)