VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A Duna vízgyûjtõ területén az elmúlt 24 órában száraz az idõ. A Dunán folytatódott az árhullám levonulása. A folyó magyarországi felsõ szakaszán folytatódik az apadás. A Duna árhulláma hétfõn Dunaújvárosnál 20oo órakor 716 cm-rel tetõzött, az LNV alatt 26 cm-rel. A Dunaújváros alatti szakaszon a folyam továbbra is végig árad. Az árhullám csúcsa a nap folyamán áttevõdik a Dunaföldvár-Paks közötti szakaszra. Az elmúlt 24 órában Paksnál 23 cm, Bajánál 29 cm, Mohácsnál 34 cm volt a vízállás-emelkedés.A Budapest alatti védvonalakon nõtt a fakadóvízzel borított területek nagysága. A Sió-torok és az országhatár közötti védvonalakon is felkészültek a magas vízállásra. A társulati kezelésben lévõ nyárigátak mögöttes értékes területeken védelmi munkák folynak vízügyi szakmai segítséggel. Az alacsonyabb és nem védhetõ nyárigátakon nincs védekezés, a víz egyes helyeken átbukhat. Nem volt védhetõ Baján a Nagy-Pandúr szigeti nyárigát. A határmenti vízügyi igazgatóságok élõ kapcsolatot tartanak Jugoszlávia és Horvátország partner vízügyi szervezeteivel. A déli területek árvízvédelmének biztonsága érdekében a korábbiakban elkészített védelmi terveknek megfelelõen végezték a felkészülési munkát.Az elmúlt napon intenzív önkormányzati védekezési munkálatok folytak. A védvonalak kiépítése, erõsítése legnagyobb részt befejezõdött az önkormányzatok területén is. Az önkormányzatok által védett töltések mentén sok helyen tapasztalnak szivárgást, csurgást, felpuhulást, buzgárt. A mögöttes területeken, fõleg a közmûvek aknáinál folyik szivattyúzás. Ercsiben felkészültek a löszfalnak az apadás során történõ esetleges megcsúszására. Baja városban lezárták a Petõfi-szigeten lévõ üdülõövezetet. A Duna a fõváros területén 19-én tetõzött, azóta megindult az apadás. A Népsziget és a Hajógyári-sziget továbbra is víz alatt áll.Közlekedést érintõ intézkedések kiterjednek a vasúti és a közúti közlekedésre egyaránt. Az 55-ös fõúton a Bajai híd és Pörböly között a Gemenci ártérbõl menekülõ állatok mentése miatt idõszakosan teljes a lezárás. Felszabadították a szlovák határszakaszon a vámosszabadi átkelõhelyet, és ismét megközelíthetõ a letkési átkelõ is. Az ideiglenesen elhagyott ingatlanok õrzés-védelmét a rendõrség a polgárõrséggel együttmûködve folyamatosan biztosítja.
A lezárt területek és utak biztosításában, a „katasztrófa turizmus” visszaszorításában a rendõr-fõkapitányságok mûködnek közre.A közegészségügyi helyzet a fõvárosban és az érintett megyékben biztonságos és megnyugtató. A járványügyi helyzet változatlanul stabil, járványveszély nincs, védõoltások bevezetése továbbra sem indokolt, de oltóanyagot minden városi intézetnek biztosítottak.A hazai védekezési munkálatok mellett a Magyar Köztársaság Kormánya segélyszállítmányt küldött a Cseh Köztársaság részére. A segélyszállítmány fertõtlenítõ szereket, takarókat, és védõruházatot tartalmazott 10 millió Ft értékben.


VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ2002. augusztus 20. kedd 13 óraHidrometeorológiai helyzetA Duna vízgyûjtõ területén az elmúlt 24 órában többnyire száraz volt az idõ, jelentõs csapadék sehol sem hullott. A mai nap folyamán Magyarország déli részén és Ausztria keleti vidékein lehet számítani kisebb csapadékra. A következõ napokban az Alpok térségét újabb idõjárási front éri el, amelybõl területi átlagban 5-10 mm, lokálisan 20-30 mm, helyenként nagyobb csapadék is elõfordulhat.Vízjárási helyzet A Dunán folytatódott az eddig mért legmagasabb vízszinteket meghaladó árhullám levonulása. Az árhullámnak nincs utánpótlása, a folyó magyarországi felsõ szakaszán folytatódik az apadás. A tetõzés óta ma reggel 12 óráig Nagybajcsnál 349 cm-t, Komáromnál 194 cm-t, Esztergomnál 119 cm-t, Budapestnél 52 cm-t csökkent a vízszint. Budapesten a vízállás 12 órakor 796 cm volt.

A Duna árhulláma hétfõn Dunaújvárosnál 20oo órakor 716 cm-rel tetõzött, az LNV alatt 26 cm-rel. A Dunaújváros alatti szakaszon a folyam továbbra is végig árad. Az árhullám csúcsa a nap folyamán áttevõdik a Dunaföldvár-Paks közötti szakaszra. Az elmúlt 24 órában Paksnál 23 cm, Bajánál 29 cm, Mohácsnál 34 cm volt a vízállás-emelkedés.Összesen 286 km hosszúságú védvonalon az eddig elõfordult legnagyobb vízszintet (LNV-t) meghaladó, igen magas vizek miatti veszélyhelyzetnek megfelelõen rendkívüli árvízvédelmi készültséget tartanak: a Duna Rajka-Budapest közötti szakaszán, valamint a Mosoni-Duna Mecsér - torkolat, a Rába folyó Árpás - torkolat, a Marcal folyó Koroncó - torkolat és az Ipoly Ipolytölgyes - torkolat közötti szakaszain. Védekezési intézkedések és tevékenységekÁllami védmûvekA szigetközi védvonalak mentén a vízállás csökkenésével újabb árvízi jelenségek nem jelentkeztek, és már lehetõség nyílt egyes ideiglenes létesítmények bontásának megkezdésére is. A Budapest alatti védvonalakon azonban a vízállások emelkedése miatt nõtt az árvízi jelenségek és ezért a védekezési beavatkozások száma, valamint a fakadóvízzel borított területek nagysága. A fokozatban lévõ további védelmi szakaszokon és a kiépült ideiglenes töltések mentén a fokozatnak megfelelõ figyelõ szolgálatot tartottak, jelentõs beavatkozásra nem volt szükség. A Sió-torok és az országhatár közötti védvonalakon is felkészültek a magas vízállásra, megtették a szükséges elõkészületeket az esetleges beavatkozásokra.

A társulati kezelésben lévõ nyárigátak közül a mögöttes értékes területek megvédése céljából védelmi munkák folynak vízügyi szakmai segítséggel Tas, Dunavecse, Solt és Adony térségében. Az alacsonyabb és nem védhetõ nyárigátakon nincs védekezés, a víz egyes helyeken átbukhat. Nem volt védhetõ Baján a Nagy-Pandúr szigeti nyárigát. 

Az OMIT utasításának megfelelõen az érintett vízügyi igazgatóságok élõ kapcsolatot tartanak Jugoszlávia és Horvátország partner vízügyi szervezeteivel. A déli területek árvízvédelmének biztonsága érdekében a korábbiakban elkészített védelmi terveknek megfelelõen végezték a felkészülési munkát. Az érintett magyar területek védelme szükség esetén a szomszédos országok vízügyi szerveinek tevékenységétõl függetlenül is biztosítható.Az állami fõvédvonalakon az árvízvédekezésben összesen 3920 fõ vett részt, melybõl 3240 fõ vízügyi dolgozó, 140 fõ honvédségi és BM erõ, egyéb segítõ 540 fõ. Önkormányzati védekezésAz elmúlt napon intenzív védekezési munkálatok folytak. A védvonalak kiépítése, erõsítése legnagyobb részt befejezõdött az önkormányzatok területén is. Az önkormányzatok által védett töltések mentén sok helyen tapasztalnak árvízi jelenségeket szivárgást, csurgást, felpuhulást, buzgárt. A mögöttes területeken, fõleg a közmûvek aknáinál és az ezek mellett megjelenõ fakadóvizek átemelésére sok helyen folyik szivattyúzás. A helyi erõk sikeres védekezését, a gátak erõsítését, ideiglenes védmûvek építését a vízügyi igazgatóságok szakmai és anyagellátási téren egyaránt segítik. 

Tököl és Szigetújfalu között 9 km-es szakaszon folytak gáterõsítési munkálatok. Szigetújfalun polgármesteri határozat nyomán a töltés mentett oldalán megkezdõdött a védekezést akadályozó létesítmények bontása. Ercsiben felkészültek a löszfalnak az apadás során történõ esetleges megcsúszására. Baja városban lezárták a Petõfi-szigeten lévõ üdülõövezetet. Budapest fõvárosA Duna a fõváros területén 19-én tetõzött, azóta megindult az apadás. Budapest területén az elmúlt 24 órában védekezési tevékenység, csak az Észak-pesti szennyvíztisztító telep környezetében lévõ másodlagos védtöltésen folyt, más jelentõs beavatkozásra nem volt szükség. A Népsziget és a Hajógyári-sziget továbbra is víz alatt áll. A nap során újabb kitelepítésre nem került sor. A belsõ kerületekben, a belvárosban elöntés-veszély nincs. 

A budai és pesti rakparton a vízborítás miatt továbbra sem lehetséges a közlekedés. Nem közlekedik a 2-es villamos és a szentendrei HÉV. A Margit-szigeten való közlekedést korlátozták.Közlekedést érintõ intézkedések Vasúti közlekedés:A Budapest-Hegyeshalom fõvonalon Almásfüzítõ-Komárom között a jobb vágány le van zárva, a másikon 20 km/ó sebességkorlátozás érvényes. Almásfüzitõ és Tokod között továbbra sem közlekednek a vonatok. A közút lezárása miatt vonatpótló autóbuszok sem járnak, a személyforgalom szünetel. Nyergesújfalu és Almásfüzitõ között a teherforgalom szünetel. Közúti közlekedés:Teljes útlezárás van a 2-es fõúton Göd és Vác között, Budapest É-i határa és a Dunakeszi körforgalom között; a 10-es fõúton Süttõ és Neszmély között, Tát belterületén, Le van zárva a 11-es fõút Tát és Esztergom, Pilismarót és Esztergom, Dömös és Visegrád; a 12-es fõút pedig Vác és Verõce, a kóspallagi elágazás és a zebegényi vasúti híd között. Esztergomban a Prímás sziget víz alatt áll, az út le van zárva. A Szentendrei-szigeten a Tahi és Kisoroszi közötti út, a Csepel szigeten a Tököl és Szigetújfalu közötti út járhatatlan.

A Mosoni-Duna fölött ismét járható a mecséri híd. Vácott viszont még zárva tartják a 33-as km-nél lévõ hidat.

Ismét járható viszont a 10-es fõút az 1-es fõút csomópontja és Dunaalmás között, a 11-es fõút Leányfalu É-i határa és Visegrád között. 

A védekezési munkák miatt több útszakaszon továbbra is csak egy sáv szabad vagy sebességkorlátozást van érvényben. Az 55-ös fõúton a Bajai híd és Pörböly között a Gemenci ártérbõl menekülõ állatok mentése miatt idõszakosan teljes a lezárás. 

Felszabadították a szlovák határszakaszon a vámosszabadi átkelõhelyet, és ismét megközelíthetõ a letkési átkelõ is.Hajóközlekedés:A Duna 1825 fkm –1630 fkm szelvénye között hajózási zárlat van érvényben. A vadállomány mentése érdekében kezdeményezés történt a tilalom Gemenc környékén való feloldására.

A Duna felsõ szakaszán a kompok sehol nem közlekednek. Kisoroszi és Szentgyörgypuszta között kishajó biztosítja a kapcsolatot. Szob és Paks között a dunai kompokhoz vezetõ utak többsége zárva van, a kompok nem közlekednek. A Paks alatti szakaszon Kalocsa és Gerjen között közlekedik a komp. Fadd és Fajsz között, valamint Mohácson szünetel az átkelés. Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedések A polgári védelmi szervezetek a veszélyhelyzetben érintett települések és budapesti kerületek lakossága szükséges mértékû kitelepítésének és az önkormányzatok védekezési tevékenységéhez szükséges anyagok, eszközök kiszállításának koordinálását végzik. 

Eddig összesen 1999 fõ fedél nélkül maradt lakost érintett a kitelepítés, ebbõl Budapesten 1192 fõt.Az ideiglenesen elhagyott ingatlanok õrzés-védelmét a rendõrség a polgárõrséggel együttmûködve folyamatosan biztosítja. Fogadják a lakosság bejelentéseit és felajánlásait a védekezés elõsegítésére és az önkéntes munkavégzésre. 

A védekezésben 17649 fõ vett részt a vízügyi szervezetek, a katasztrófavédelem, a polgári védelem, a honvédség, a tûzoltóság, a különbözõ együttmûködõ és karitatív szervezetek, valamint a lakosság részérõl. A lakossági részvétel erõsen csökkent, mivel a szükséges töltésmagasítások túlnyomórészt elkészültek.

A lezárt területek és utak biztosításában, a „katasztrófa turizmus” visszaszorításában az árvízvédekezésben érintett fõvárosi és megyei rendõr-fõkapitányságok állománya mûködik közre.Közegészségügyi helyzetA közegészségügyi helyzet a fõvárosban és az érintett megyékben biztonságos és megnyugtató. A járványügyi helyzet változatlanul stabil, járványveszély nincs, védõoltások bevezetése továbbra sem indokolt, de oltóanyagot minden városi intézetnek biztosítottak. A dömösi vízbázisra alulról történt vízbetörés miatti elszennyezõdését követõen még mindig lajtkocsiból illetve zacskós vízzel látják el Pilismarót, Dömös és Dobogókõ lakosságát. A többi Duna-menti megyében az ivóvíz-szolgáltatás zavartalan, az ÁNTSZ folyamatosan ellenõrzi a minõséget.Egyéb intézkedésekA hazai védekezési munkálatok mellett a Magyar Köztársaság Kormánya segélyszállítmányt küldött a Cseh Köztársaság részére. A segélyszállítmány fertõtlenítõ szereket, takarókat, és védõruházatot tartalmazott 10 millió Ft értékben.Kiemelve:- a védekezésben részt vevõk létszáma 17649 fõ (ebbõl fõvédvonali 3920 fõ);

- a kitelepítettek létszáma 1999 fõ (a fõvárosban 1192 fõ);

- a védelmi készültségben lévõ összes fõvédvonal 632 km;

- az árhullám csúcsa a Dunaföldvár-Paks közötti szakaszon van.Budapest, 2002. augusztus 20.

(Antók Gábor)