VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A Duna vízgyûjtõjén nem hullott csapadék s utánpótlás nélkül folytatódik az eddig mért legmagasabb vízszinteket meghaladó árhullám levonulása. A 286 km hosszúságú védvonalon az eddig elõfordult legnagyobb vízszintet meghaladó vizállások miatt árvízvédelmi készültséget tartanak. Az állami védmûveken az õrszolgálat észlelte jelenségeket folyamatosan ellenõrzi és minõsíti a térségbe küldött talajfeltáró szakcsoport. Az önkormányzatok által védett töltések mentén is egyre több szivárgást, csurgást, felpuhulást, buzgárt tapasztalnak. Mostanra az árhullám levezetésére való elõkészítõ munkák súlypontja a Budapest alatti szakaszra tevõdik át. Eddig összesen 1980 fõ fedél nélkül maradt lakost érintett a kitelepítés, ebbõl Budapesten 1192 fõt. A védekezésben 26643 fõ vett részt. Hidrometeorológiai helyzetA Duna vízgyûjtõ területén szünetel a csapadéktevékenység. Az elmúlt 24 órában többnyire száraz volt az idõ, a meteorológiai elõrejelzések szerint jelentõs csapadékra a következõ napokban sem kell számítani. A helyenként megnövekedett felhõzetbõl zápor, zivatar kialakulhat, területi átlagban 1 mm alatti mennyiséggel. A Felsõ – Duna vízgyûjtõjén is területi átlagban csak jelentéktelen csapadék fordulhat elõ, bajor területen egy érintõleges front okozhat záport, zivatart.Vízjárási helyzet A Dunán folytatódott az eddig mért legmagasabb vízszinteket meghaladó árhullám levonulása, azonban az árhullámnak a vízgyûjtõrõl nincs utánpótlása. A folyó magyarországi, Budapest feletti felsõ szakaszán már tartósan apadó tendenciát mutat. A korábbi tetõzés óta ma délig Nagybajcsnál 205 cm-t, Komáromnál 92 cm-t, Esztergomnál 41 cm-t csökkent a vízszint.

Nagymarosnál vasárnap 1800 – 2000 óra között tetõzött 707 cm-rel, 25 cm-rel az LNV fölött. Ma délig a vízszint csökkenése 23 cm. Budapestnél 18-án 2000 órakor állt meg a vízszint emelkedése 848 cm-en. (LNV +3 cm). A tartós tetõzés 19-én 400 óráig tartott, 12 órára a vízállás 7 cm-t, 811 cm-re csökkent. 

A Budapest alatti szakaszon a folyam továbbra is végig árad. Az árhullám csúcsa a nap folyamán már áttevõdik az Érd – Dunaújváros közötti szakaszra. Az elmúlt 24 órában Paksnál 41 cm, Bajánál 53 cm, Mohácsnál 47 cm volt a vízállás-emelkedés.Összesen 286 km hosszúságú védvonalon az eddig elõfordult legnagyobb vízszintet (LNV-t) meghaladó, igen magas vizek miatti veszélyhelyzetnek megfelelõen rendkívüli árvízvédelmi készültséget tartanak: a Duna Rajka-Budapest közötti szakaszán, valamint a Mosoni-Duna Mecsér - torkolat, a Rába folyó Árpás - torkolat, a Marcal folyó Koroncó - torkolat és az Ipoly Ipolytölgyes - torkolat közötti szakaszain. A jelenlegi árvízi helyzet nem teszi indokolttá a veszélyhelyzetnek és rendkívüli készültségnek a Duna Budapest alatti szakaszára való kiterjesztését.Ezen túlmenõen III. fokú készültséget tartanak a Duna Budapest alatti szakaszán a Kvassay-zsilip és Apostag között 83 km hosszon, II. fokút Ercsitõl a déli országhatárig a Duna jobb partján, illetve Solt és a déli országhatár között a bal parton, összesen 263 km hosszon. Árvízvédelmi készültséget összesen 632 km védvonalon tartanak.A készültségben levõ védvonalakon a magas vízállások és a vízállások emelkedése miatt jelentõsen nõtt az árvízi jelenségek száma. Számottevõen növekedett a töltések mentén a fakadó vizekkel borított területek kiterjedése. Egyes szakaszokon a mentett oldali elõterek felpuhulását észlelték. Növekedett a védvonalak mentén jelentkezõ buzgárok száma is. A veszélyesnek minõsített jelenségeket folyamatosan ellenõrzi az õrszolgálat. Minõsítésüket az OMIT által a térségbe küldött talajfeltáró szakcsoport folyamatosan végzi.Védekezési intézkedések és tevékenységekÁllami védmûvekAz önkormányzatokkal való közvetlen kapcsolattartásra, felmerülõ problémáik megoldásának segítésére az OMIT közvetlen kapcsolattartókat jelölt ki és küldött a veszélyeztetett térségekbe. Emellett a vízügyi igazgatóságok továbbra is segítik az önkormányzatok védekezését mûszaki tanácsadással, védekezési anyagokkal, szivattyúkkal.

Az õrszolgálat által észlelt jelenségeket folyamatosan ellenõrzi és minõsíti a térségbe küldött talajfeltáró szakcsoport.Jelentõsebb védekezési munkák:– a Szigetköz Ásványráró alatti szakaszán sikeresen védekeznek a sok helyen elõforduló árvízi jelenségek: szivárgások, csurgások, átázások, buzgárok ellen;

- Mecsér és Dunaszentpál települések ideiglenes védmûveinek erõsítése folyik;

- a Rába és Rábca mentén talpszivárgás és mentett oldali felpuhulás ellen védekeztek; 

- az esztergomi védvonal erõsítése: fóliatakarás, megtámasztás készült;

- a Szentendrei-szigeten Surány térségében és a Tahitótfalui zsilipnél buzgár ellen védekeztek;

- folytatódott a megközelítõ és szállító utak, valamint a töltéskoronák javítása.Az állami fõvédvonalakon az árvízvédekezésben összesen 4458 fõ vett részt, melybõl 3190 fõ vízügyi dolgozó, 387 fõ honvédségi és BM erõ, egyéb segítõ 881 fõ. Önkormányzati védekezésAz önkormányzatok által védett töltések mentén is egyre több árvízi jelenséget (szivárgás, csurgás, felpuhulás, buzgár) tapasztalnak. A helyi erõk sikeres védekezését, a gátak erõsítését, ideiglenes védmûvek építését a vízügyi igazgatóságok szakmai és anyagellátási téren egyaránt segítik. Az elmúlt napon intenzív védekezési munkálatok folytak. A védvonalak kiépítése, erõsítése legnagyobb részt befejezõdött az önkormányzatok területén is. Néhány helyen még szükséges a további magasítás. A fõ gondot a mögöttes területeken, fõleg a közmûvek aknáinál és az ezek mellett megjelenõ fakadóvíz jelenti. Jelenleg is sok helyen folyik szivattyúzás és folyamatosan érkeznek erre vonatkozó többletigények is. Az igényeknek megfelelõ szivattyú-kapacitás átirányítása megtörtént. Sok helyen kellett ellennyomó medence építésével védekezni a fakadóvizek ellen.Dunabogdányban a saját víznyerõ kutat le kellett zárni, a vízátvétel a Fõvárosi vízmûvektõl történik. A dömösi vízbázis elszennyezõdését követõen lajtkocsiból látják el Pilismarót, Dömös és Dobogókõ lakosságát. A többi Duna-menti megyében az ivóvíz-szolgáltatás zavartalan, az ÁNTSZ folyamatosan ellenõrzi annak minõségét.Budapest területén öt kerületben folyik védekezés (III., IV., XI., XIII., XXII. kerület). A III. kerületben a fõ védekezési munkák a Pók utca és Mátyás király útja csomópontokban folytak. A Hajógyári-szigetet elöntötte a víz. A Római-parton, a Királyok útjai fõvédvonalon 1,4 km hosszban elkészült az árvízvédelmi töltés erõsítése. A IV. kerületben a Tímár utcánál egy buzgárt kellett lokalizálni. A XIII. kerületben kialakították a Váci úti nyúlgát teljes koronáját. A Népsziget víz alá került, az ott visszamaradt személyek ellátását biztosították. A belsõ kerületekben, a belvárosban elöntés-veszély továbbra sincs. A Margit-sziget védelmére megmagasították az 5,5 km-es parti védvonalat, a szigeten való közlekedést jelentõsen korlátozták. 

A XXI. kerületben folytatódott a veszélyeztetett területek homokzsákokkal történõ bevédése. Budafokon, a Duna-telep védelmére szolgáló töltés megerõsítését befejezték. 

A budai és pesti rakparton a vízborítás miatt továbbra sem lehetséges a közlekedés. Nem közlekedik a 2-es villamos és a szentendrei HÉV.Az árhullám levezetésére való elõkészítõ munkák súlypontja a Budapest alatti szakaszra tevik át. A veszélyeztetett területeken az ideiglenes védmûvek készítéséhez szükséges anyagokat deponálják. Ercsiben befejezõdött egy 800 m-es hosszú nyúlgát építése, Dunaújvárosban és Kisapostagon az elöntéssel fenyegetett helyeken lévõ üdülõ és ingatlan tulajdonosok mentését végzik. Rácalmáson megkezdték a veszélyeztetett lakóépületek védelmére való felkészülést. Baján a Pandúr-szigetet lezárták, a víz- és gázszolgáltatást is megszüntették. Dunaföldváron gátmagasítást végeztek, mintegy 1 km-es hosszúságban. A Báta-Siótorok árvízvédelmi szakaszon az elöntéssel érintett épületeket bevédése már megtörtént.Eddig összesen 1980 fõ fedél nélkül maradt lakost érintett a kitelepítés, ebbõl Budapesten 1192 fõt. Az ideiglenesen elhagyott ingatlanok õrzés-védelmét a rendõrség a polgárõrséggel együttmûködve folyamatosan biztosítja. 

A védekezésben 26643 fõ vett részt a vízügyi szervezetek, a katasztrófavédelem, a polgári védelem, a honvédség, a tûzoltóság, a különbözõ együttmûködõ és karitatív szervezetek, valamint a lakosság részérõl.Budapest, 2002. augusztus 19. hétfõ 13 óra

(Jakus György)